اذکار-ادعیه-مناجات♥ارتباط باخدا♥
 
قالب وبلاگ
- پهن كردن سفره.
- شستن هر دو دست تا مچ قبل از ميل نمودن غذا.
- به نزد علامه شامي رحمه الله قبل از غذا خوردن دهان را مضمضه كردن سنت است.
- گفتن بسم الله الرحمن الرحيم.
- گفتن بسم الله و علي بركة الله.
- خوردن با دست راست.
- اگر غذا يك نوع بود از جلويش بخورد.
- اگر لقمه اي از دستش افتاد آن را پاك كرده بخورد.
- تكيه زده غذا نخورد.
- براي غذا عيب نگيرد اگر ميل دارد بخورد و الا بدون گرفتن ايراد غذا خوردن را ترك كند.
- حالت نشستن براي غذا اين است كه پاي راست را بلند كرده و بر روي پاي چپ بنشيند، يا هر دو زانو را بر زمين گذاشته و كمي بطرف كج بنشيند.
- بعد از غذا خوردن ظرف كاسه را صاف كند زيرا در چنين صورتي ظرف براي آنها دعاي مغفرت ميكند.
- خواندن دعا بعد از غذا:( الحَمْدُ لله الذِي اَطْعَمَنا و سَقانا و جَعَلَنا مِنَ المُسلمِين). يعني: سپاس خداي را كه به من طعام و آب داد و از مسلمانان قرار داد.
- اول سفره را جمع كنيد بعد خودش بلند شود.
- شستن دو دست بعد از غذا.
- شستن دهان.
ـ اگر در آغاز خوردن غذا بسم الله الرحمن الرحيم را فراموش كرد اين دعا را بخواند:( بِسْمِ الله اَوَّلَهُ و آخِرَهُ) : به نام خدا از اول تا آخر.
- اگر دعوت كسي را خورد اين دعا را بخواند:( اللهم اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِي و اَسْقِ مَنْ اَسْقانِي) يعني: بار الها طعام ده كسي را كه به من طعام داد و بنوشان كسي را كه مرا آب نوشانيده است.
- استعمال سركه سنت است، چرا كه در حديث نبوي صلي الله عليه و سلم نقل آمده كه در خانه اي كه سركه وجود داشته باشد آن خانه بدون آب گوشت نخواهد بود.
- خوردن گوشت سنت است.
- وقت غذا خوردن به طور كلّي خاموش بودن مكروه است، البته سخني از بيماري، غم و غيره نگويد بايد كه ذكر صالحين يا مانند آن را گويد.
- در شرح ابو داود بذل الجهود ص 35 آمده است:
- هنگاميكه شخصي بسم الله ميگويد و داخل خانه خود ميشود، شيطان به ياران خویش ميگويد: برادران لامَبِيْتَ لَكُمْ يعني براي شب گذرانيدن شما اينجا اجازه نيست برويد و جاي ديگر بيابيد. زيرا در اين منزل بسته شده است.
- هنگاميكه بسم الله و علي بركة الله را در ابتداء غذا ميخواند شيطان ميگويد غذا هم نميتوانيم بخوريم. (در اين منزل براي شما خوابگاه و غذا نيست).
- هر گاه شخصي هنگام داخل شدن به منزل بسم الله را فراموش كند شيطان به ياران خود ميگويد: اَدْرَكْتُمْ المَبِيْتَ يعني شما خانه اي براي شب گذراندن پيدا كرديد.
- هرگاه موقع ميل طعام بسم الله را فراموش كند شيطان ميگويد: اَدْرَكْتُمْ المَبِيْتَ وَ العَشاء يعني خوابگاه و غذا براي شما فراهم است.

ملتمس دعا

[ ] [ ] [ حکیــــــــم ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ